Mesleki Yeterlilik Belgeleri

5
2.287 views

Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu artık bilinen bir gerçek.Mesleki Yeterlilik Belgesi nasıl alınır bilmiyorsanız bize başvurun.

Mesleki Yeterlilik Belgesi almak için aşağıdaki adımları izleyin:

1-Aşağıdaki linkten Mesleklerden belge almak istediğiniz mesleğin satırına tıklayarak hakkında bilgi edininiz.

https://www.meslekiegitimbelgesi.gen.tr/mesleki-egitim-alanlari

2- İlgili meslekte belge almak istediğiniz takdirde Mesleki Yeterlilik Belgesi veren şirketimizi 0216 – 494 16 98 nolu telefondan arayarak bilgi alınız.

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLU MUDUR?

TÜRKAK tarafından akredite edilmiş ve mesleki yeterlilik kurumundan onaylı Mesleki Yeterlilik Belgeleri“3194 Sayılı  İMAR KANUNU” ile “Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları İle Şantiye Şefleri Ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik” in 11. Maddesinde belirtildiği gibi inşaatlarda çalışacak kişilerin almak zorunda olduğu TEK belge türüdür. Ancak bu yönetmeliğe bir geçici madde eklenerek belli bir süre için İşyeri Açma Belgesi, MEB onaylı kurs belgesi, geçici ustalık belgesi vs. adlar altında belgeler alınabilse de,  ilgili yönetmelikte de belirtildiği gibi bir iki yıl içerisinde bu türden alınmış belgeler inşaatlarda kabul edilmeyecektir. Bu yüzden inşaat ve tesisat işlerinde çalışan kişilerin şimdiden MYK Onaylı Mesleki Yeterlilik Belgesi alması önem arzetmektedir. Yurtdışına işçi götüren firmalardan da bu belgeler istenmektedir, ayrıca iş arayan ustalar açısından maaş ve benzeri taleplerinde ustalığını ispatlayacak bir belge olması açısından Mesleki Yeterlilik Belgeleri önemlidir.

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) 

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), meslek standartlarını temel alarak, teknik ve meslekî alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemek; denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetleri yürütmek üzere 21 Eylül 2006 tarihli ve 5544 sayılı Kanun ile kurulmuştur. Detaylı bilgi için www.myk.gov.tr internet adresini ziyaret edebilirsiniz.

Tüm sektörleri yakından ilgilendiren Mesleki Yeterlilikler Sistemi ; meslek standartlarının oluşturulduğu, mesleki eğitim programlarının bu standartlara göre hazırlandığı , işgücünün mesleki yeterliliğinin bağımsız kurumlarca yapılan ölçme ve değerlendirmeler sonucunda belgelendirildiği ve bu belgelerin ulusal ve uluslar arası düzeyde geçerlilik kazandığı bir yapılandırmadır.

 MESLEK STANDARDI NEDİR?
Meslek standardı, bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren normlardır.
ULUSAL YETERLİLİK NEDİR? 
Bireyin ilgili mesleği icra edebilmesi için sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinlikleri kapsar.
MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU KİMDİR? 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşu olan MYK , meslek standartlarını temel alarak, teknik ve mesleki alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemek, denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetleri yürütmek üzere 21 Eylül 2006 tarihli ve 5544 sayılı Kanun ile kurulmuştur.
Kamu tüzel kişiliğine haiz, idari ve mali özerkliğe sahip olan MYK , özel bütçeli bir kamu kurumudur.
Paylaş

5 YORUMLAR

  1. Ülkemizde mesleki eğitim kanunen örgün mesleki eğitim ile yaygın mesleki eğitimdir. Örgün mesleki eğitim, orta öğretim düzeyinde diplomaya götüren meslekî ve teknik eğitim ile ustalık belgesine götüren çıraklık eğitimidir. Paylaşım için teşekkürler…

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here