Türkiye Mesleki ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi ve Eylem Planı

0
890 views

Türkiye Mesleki ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2014-2018) İzleme ve Değerlendirme Kurulunun II. Toplantısı Yapıldı

Sekreteryası Genel Müdürlüğümüzce yürütülen Türkiye Mesleki ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi veEylem Planı (2014-2018) İzleme ve Değerlendirme Kurulu II. Toplantısı üyelerin katılımı ile 01 Eylül 2015 tarihinde Başkent Öğretmenevinde gerçekleştirdi.

ürkiye Mesleki ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2014-2018) II. İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantısı,  Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Doç. Dr. Mustafa Hilmi ÇOLAKOĞLU başkanlığında, MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdür Vekili Osman YILDIRIM, Bakanlığımızın birim amirleri, eğitim sendika temsilciler, diğer kurum ve kuruluşlar ile sosyal paydaşların üst düzey yöneticilerinden oluşan II. İzleme ve Değerlendirme Kurulu Üyelerinin katılımı ile 01 Eylül 2015 tarihinde Başkent Öğretmenevinde gerçekleştirildi.

Türkiye’de uygulanabilir, rasyonel bir mesleki ve teknik eğitim sistemi modelinin oluşturulması ve bu modelin hayata geçirilmesi için gereken politika, tedbir ve eylem adımlarının belirlenmesi amacıyla ilgili tüm kurum ve kuruluşlar ile sosyal tarafların görüşleri alınarak hazırlanan, Türkiye Mesleki ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2014-2018),  6 Mayıs 2014 tarihli 2014/5 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile onaylanıp  08 Haziran 2014 tarihli ve 29024 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

  1. İzleme ve Değerlendirme Kurulunda onaylanan Türkiye Mesleki ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2014-2018) 2015 Yılı Çalışma Planı Ocak-Haziran 2015 dönem raporu II. İzleme ve Değerlendirme Kuruluna katılan temsilciler tarafından değerlendirmiştir.

Kaynak: http://mtegm.meb.gov.tr/

Paylaş

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here