Türkiye’de Mesleki Yeterlilik Kurumu

0
1.134 views

Türkiye’de Mesleki Yeterlilik Kurumunun ve Ulusal Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi

Türkiye’de mesleki yeterlilik sisteminin varlığı ve sağlıklı işlemesi, bir yandan çalışanların diğer yandan da işverenlerin işgücü piyasasından beklentilerini karşılamaya hizmet etmekte aynı zamanda eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi amacını gerçekleştirmek için de önemli bir araç olmaktadır. Ulusal ve uluslararası işgücü piyasalarının, hızla değişen sosyal, ekonomik ve teknolojik koşullara bağlı olarak sürekli yeniden şekillenen ihtiyaçlarına uygun meslekleri belirleyen, bu mesleklerde çalışan ya da çalışmak isteyen kişilerin sahip olması gereken standart bilgi ve beceri düzeylerini tespit ve tescil eden sistemin geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır.

Bu yüzden, temel amacı “AB ile uyumlu Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemini kurmak ve işletmek” olan Mesleki Yeterlilik Kurumu bu konudaki çalışmalarına çok önemli katkılar sağlayacak olan AB fonlu bir proje yürütmeye başlamıştır.
Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yürütülen, “Türkiye’de Mesleki Yeterlilik Kurumunun ve Ulusal Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi” Kasım 2010’da başlamıştır. Proje bu tarihten itibaren 3 yıl sürecektir ve toplam bütçesi 10.900.000 Avro olup, bu miktarın 200.000 Avroluk tutarı ulusal katkı olarak MYK tarafından karşılanmaktadır.
Proje, genel olarak iş piyasası ihtiyaçlarına uygun örgün ve yaygın mesleki eğitim ve öğretim verilmesini sağlamak, hayat boyu öğrenmeyi desteklemek, eğitim ve istihdam arasındaki ilişkiyi güçlendirmek ve Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumu kolaylaştırmayı hedeflemektedir.

Proje, Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi doğrultusunda, uygun bir değerlendirme, ölçme ve belgelendirme sistemi ile, kabul edilmiş meslek standartlarına dayalı etkin ve sürdürülebilir bir Ulusal Yeterlilik Sistemini kurmak ve işletebilmek için Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Meslek Standartları Geliştirme, Mesleki Bilgi ve Beceri Sınav ve Belgelendirme Merkezlerini (VOC-TEST) desteklemeyi amaçlamaktdır.

Proje sonunda ulaşılması hedeflenen  3 ana çıktı şunlardır:

– Sürdürülebilir ve verimli bir şekilde işleyen Ulusal Yeterlilik Sisteminin kurulması ve sistemin seçilen öncelikli sektörlerde işlevsel hale getirilmesi,

 – Mesleki Yeterlilik Kurumunun kurumsal kapasitesi ile tüm paydaşlara sürdürülebilir ve koordineli bir hizmet sunacak olan Meslek Standartları Geliştirme, Mesleki Bilgi ve Beceri Sınav ve Belgelendirme Merkezlerinin (VOC-TEST) kapasitesinin artırılması,
 – Tüm paydaşların (kamu ve özel sektör aktörleri, işçi ve işveren örgütleri, Sivil Toplum Kuruluşları (STK)) Ulusal Yeterlilik Sistemine ilişkin bilgi ve farkındalık düzeylerinin artırılması ve sistemi sahiplenmelerinin sağlanması.
Proje üç bileşenden oluşmaktadır.
1-    Hizmet bileşeninde çalışmalar 4 Ekim 2010 tarihinde MYK’da gerçekleştirilen açılış (Kick-Off) toplantısı ile başlatılmıştır.
2-    Tedarik bileşeninde sözleşmeler imzalanmış, donanım ve malzemeler Kurum tarafından teslim alınmıştır.
3-   Hibe bileşeninde başvurular 16 Temmuz 2010 tarihi itibariyle tamamlanmış olup değerlendirme süreci devam etmektedir. Sözleşmelerin 2011 yılı içerisinde MFİB tarafından imzalanması hedeflenmiştir.
(Hibe rehberine http://www.myk.gov.tr/index.php/tr/component/content/article/450 bağlantısından erişebilirsiniz.
Proje kapsamında MYK’nın yanısıra, Sektör Komiteleri ile meslek standartları geliştirecek, sınav ve belgelendirme işlemlerini üstlenecek kurum ve kuruluşlar desteklenecektir.

Kaynak: http://www.myk.gov.tr/index.php/tr/component/content/article/731-tuerkiyede-mesleki-yeterlilik-kurumunun-ve-ulusal-yeterlilik-sisteminin-gueclendirilmesi-projesi

Paylaş

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here